Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighed
Forrige indlæg:

Indkaldelse til FYPs generalforsamling d. 2. november kl 16.20-18.30, Tivolis Kongrescenter, København

Generalforsamlingen afholdes i forbindelse med FYPs årlige seminar d. 2.-3. november.

Alle FYP medlemmer har mulighed for at deltage i selve generalforsamlingen, uagtet om man deltager i årets FYP seminar. Deltager du ikke i seminaret, men ønsker at deltage i generalforsamlingen, så må du meget gerne sende en mail om dette til bestyrelsesmedlem Anna Sofie Hansen på fiehansen@yahoo.com.

Har du punkter du ønsker behandlet på generalforsamlingen, skal disse være bestyrelsen i hænde senest 2 uger før generalforsamlingen. Endelig dagsorden udsendes senest 1 uge før generalforsamlingen (sendes også til fiehansen@yahoo.com).

Foreløbig dagsorden til generalforsamlingen:

 • Valg af dirigent. (Bestyrelsen indstiller Ida Liebe Felsted)
 • Beretning fra bestyrelse og arbejdsgrupper.
  1. Formandens beretning v. Rasmus Handest
  2. Præsentation af FYPs logo v. Kristine Waagmose Eistein
  3. Beretning om FYPs internationale arbejde v. Jesper Kjær Nørgaard og Anna Sofie K. Hansen
 • EFPT
 • UEMS-CAP
 • Skandinaviske samarbejde
 • Godkendelse af regnskab og fastlæggelse af kontingent. (Anna Høyen Munk)
 • Fremlæggelse af regnskab til godkendelse for 2017
 • Fremlæggelse af foreløbigt regnskab for 2018
 • Fremlæggelse af budgetforslag for 2019
 • Fastsættelse af kontingent. Bestyrelsen indstiller til at 300 kr fra kontingent for alle YL til hhv DPS/BUP-DK fortsat går til FYP.
 • Valg af bestyrelse, medlemmer af arbejdsgrupper og revisorer og opstilling af eventuelle FYP kandidater ved valg til DPS/BUP-DK’s bestyrelser.

Der er 4 bestyrelsesposter på valg til dette års generalforsamling.

 • Ida Maria Overgaard Ingeholm er på valg- Genopstiller
 • Erik Døssing er på valg- Genopstiller
 • Johannes Krogh er på valg- Genopstiller
 • Ragnar Klein Olsen er på valg- Genopstiller ikke.