Varighed: 4 år.

Obligatoriske kompetencer består bl.a. af:

  • diagnostik og behandling af børn og unge med psykiske lidelser.
  • kunne beskrive børn og unge med sjældne neuropsykiatriske tilstande og henvise til undersøgelse og behandling.
  • kunne lede samtaler med patient, pårørende og samarbejdspartnere, også under vanskelige forhold.
  • psykoterapeutisk grunduddannelse.
  • kunne samarbejde med somatiske og psykiatriske afdelinger om psykiske lidelser hos somatisk syge patienter, og børn med forældre med psykisk sygdom.

Se de nyeste kursusprogrammer (under intro), målbeskrivelse (helt nederst) og hent en logbog på BUPs hjemmeside.

HU-stillinger slås op på Videreuddannelsen.