Varighed: 1 år.

Obligatoriske kompetencer består bl.a. af:

  • objektiv psykiatrisk undersøgelse af børn og unge.
  • objektiv somatisk undersøgelse af børn og unge.
  • diagnostisk formulering i henhold til ICD-10.
  • psykofarmakologisk behandling af børn og unge med centralstimulantia og antidepressiva.
  • initial akut behandling af psykose og selvmordstruede tilstande.
  • korterevarende psykoterapeutisk behandling af ukompliceret lidelse.

Se de nyeste kursusprogrammer, målbeskrivelse (helt nederst) og hent en logbog på BUPs hjemmeside.

Introstillinger slås sædvanligvis op på Sundhedsjob og ellers kan det anbefales at tage kontakt til et center for at høre nærmere.

Region Midtjyllands rekrutteringsindsats “Skarpe Hjerner – Varme hjerter” har lavet flere videoer om uddannelsen, bl.a. nedenstående.

[status url=”https://www.facebook.com/Skarpehjerner/videos/1698383790189115/”]