Sundhedsstyrelsens Inspektorordning medvirker til kvalitetssikring og -udvikling af den lægelige videreuddannelse.

Minimum hvert 4. år skal en psykiatrisk afdeling have besøg af inspektorerne, som består af to speciallæger, hvoraf kun den ene er psykiater. Der kan også være juniorinspektorer med på besøgene. De er læger under uddannelse til specialet. FYP har flere medlemmer, der er juniorinspektorer.

Ordningen er særlig vigtig for afdelinger, som ikke lever op til uddannelsernes målsætning. Inspektorerne kan efter besøg give anmærkninger i deres afrapportering, og Sundhedsstyrelsen vurderer så, om det skal føre til, at afdelingen allerede skal have besøg igen om et år. Hvis det er tilfældet, og det andet besøg ikke viser væsentlige forbedringer, skal Det regionale Råd for Lægers Videreuddannelse overveje, om der fortsat skal videreuddannes læger på afdelingen.

Hvis du ikke får tilstrækkelig supervision eller oplever andre problemer med din uddannelse, kan Inspektorordningen være med til at forbedre det. En afdeling kan få besøg oftere end hvert 4. år ved en skriftlig henvendelse til Sundhedsstyrelsen, som beskriver de uddannelsesmæssige problemer. Tag en snak med din TR eller skriv til os, hvis du vil vide mere.

Læs mere om ordningen på Sundhedsstyrelsens hjemmeside.