Foreningen af Yngre Psykiatere kan kontaktes på:
fyp.forperson@gmail.com