Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighed
Hvem er FYP

Hvem er FYP

FYP er en del af Dansk Psykiatrisk Selskab, DPS, og Børne- og Ungdoms Psykiatrisk Selskab i Danmark, BUP-DK. DPS og BUP-DK er henholdsvis voksen- og børne- & ungdomspsykiaternes videnskabelige selskaber, som søger at fremme forskellige sundhedsfaglige interesser for de respektive specialer. FYP er således fortsat sammenknyttet for både voksen- og børne- & ungdomspsykiatere.  FYP har en ledelsesgruppe bestående af fem til syv medlemmer, som alle er under uddannelse i enten voksen- eller børne- & ungdomspsykiatri. Medlemmerne af ledelsesgruppen vælges på generalforsamlingen, der finder sted i forbindelse med det årlige FYP-seminar i oktober måned.

FYP arbejder for forbedret uddannelse og øget arbejdsglæde blandt yngre psykiatere. Vi ønsker at fremme interesse for specialerne og dermed også rekrutteringen til dem. FYP er repræsenteret i forskellige organer og udvalg – således har vi fingeren på pulsen og er yngre lægers talerør overfor dem, der påvirker, hvor psykiatrien er på vej hen. Derfor har FYP stor relevans for yngre læger!

FYP er repræsenteret på flere planer

Regionalt
Videreuddannelsesudvalg i Øst, Nord og Syd varetager de regionale interesser for læger under uddannelse til børne- & ungdoms- og voksenpsykiatere. FYP underviser på introduktionskursus.

Nationalt

FYP er repræsenteret i DPS og BUP på flere områder. DPS’ Forskningsudvalg – fungerer som rådgivende organ for DPS i forskningsspørgsmål med overblik over den aktuelle psykiatriske forskning, forskningsvilkår og forskerrekruttering.

DPS’ Videreuddannelsesudvalg – udarbejder og ajourfører den overordnede målsætning for den teoretiske og den kliniske obligatoriske speciallægeuddannelse i voksenpsykiatri.
DPBO – Danske Psykiateres og Børne- & Ungdomspsykiateres Organisation indgår i FAS (Foreningen af Speciallæger) og varetager medlemmernes faglige, økonomiske, organisatoriske og kollegiale interesser.

Inspektorordningen – har til formål at bidrage til kvalitetssikring og -udvikling af den lægelige videreuddannelse på uddannelsesafdelingerne på landets sygehuse.