FYPs bestyrelse består af ni medlemmer. Medlemmerne af bestyrelsen vælges på generalforsamlingen, der finder sted i forbindelse med det årlige FYP-seminar i oktober/november. Medlemmerne af bestyrelsen vælges for 2 år af gangen. FYPs bestyrelse holder ca. 6 møder om året.

FYPs bestyrelse arbejder for at FYP medlemmernes interesser varetages bedst muligt. Derfor er vi blandt andet repræsenteret i videreuddannelsesudvalg, psykoterapiudvalg, ansættelsesudvalg til hoveduddannelsesstillinger og i samarbejdsforaer som Psykiatri Alliancen og DPBO. Derudover arbejder vi løbende for at sikre de bedste uddannelsesvilkår for uddannelseslæger i børne- og ungdomspsykiatri og for at sikre rekruttering til specialerne.

Det er også FYPs bestyrelse der står for at arrangerer det årlige FYP seminar og medlemmer fra bestyrelsen deltager i det europæiske samarbejde om at forbedre speciallægeuddannelserne i de to specialer på tværs af hele Europa.

Har du, som FYP medlem, emner som du mener FYP skal arbejde videre med eller gode forslag til fremtidige indsatsområder for FYP, så er du altid velkommen til at kontakte bestyrelsen på: kontakt@fypnet.dk

Den nuværende bestyrelse (efter generalforsamling 2021) består af:

  • Ida Maria Ingeholm Klinkby – Forperson (B&U psykiatri, Region Hovedstaden)
  • Christian Møller – Næstforperson (Voksenpsykiatri, Region Hovedstaden)
  • Anne-Katrine DL – Sekretær (Voksenpsykiatri, Region Hovedstaden)
  • Martin Køster Rimvall – Kasserer (B&U psykiatri, Region Hovedstaden)
  • Kasper Jessen (B&U psykiatri, Region Sjælland)
  • Helle B. Krogh (Voksenpsykiatri, Region Hovedstaden)
  • Cecilie Hutters  (Voksenpsykiatri, Region Hovedstaden)
  • Sophie Eriksen (Voksenpsykiatri, Region Hovedstaden)
  • Lene Buch Krogh-Nielsen (Voksenpsykiatri, Region Syddanmark)