Vores regionsfunktion for spæd og småbarnspsykiatri holder kongress den 11. oktober 2022 i Slagelse. Indholdet er oplæg fra eksterne forskere og oplæg fra Roskilde klinikkens spæd og småbarnsteam. Der inviteres til dialog og sparring med henblik på at sikre sammenhæng i disse forløb og opdage hinandens kompetencer og muligheder. Dagen vil veksle mellem teoretiske oplæg og kliniknære oplæg. Der vil være fokus på specialeplanen for regionsfunktionen, forskning og epidemiologi samt viden om de forskellige forstyrrelser der findes i spæd og småbarnsalderen, oplæg om den nyeste viden indenfor regulationsforstyrrelser samt forebyggelse og diagnostik og spiseforstyrrelser hos små børn.

Vi tænker dagen er relevant for alle med kontakt til familier med små børn – jordemødre, læger, psykologer, socialrådgivere, familiebehandlere, sundhedsplejersker m. fl. Vi håber I vil deltage og dele budskabet hos jeres medarbejdere.

Deltagergebyret er 350 kr. (inkl. moms)

https://danske.events/spaedbarnskongresbu2022

Mange Hilsner på vegne af B&U psykiatrisk klinik i Roskilde, Spæd og småbarnsteamet og afdelingsledelsen, Janne Walløe Vilmar. Overlæge med ledelsesansvar/uddannelsesansvarlig overlæge/postgraduat klinisk lektor, Børne- og ungdomspsykiatrisk klinik, Ny Østergade 12, st + 1, 4000 Roskilde, Tlf.: 58538100

Comments are closed