Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighed

Udvalg og organer

Her følger en beskrivelse af de forskellige udvalg og organer FYP's bestyrelsesmedlemmer deltager i som repræsentanter eller observatører.

Ansættelsesudvalg: FYP sidder med i ansættelsesudvalgene i de tre uddannelsesregioner. Ansættelsesudvalgene udvælger læger der skal ansættes i hoveduddannelse til Børne- og Ungepsykiatri og Psykiatri.

Dansk Psykiatrisk Selskab’s Psykoterapiudvalg: Udvalget for psykoterapuetiske behandlinger arbejder med at udbrede kendskab til forskellige terapiformer og deres anvendelse i behandlingen af patienter. Udvalget er også ansvarlig for rammerne for den psykoterapuetiske uddannelse, udarbejdelse af betænkning samt godkendelse af specialister og supervisorer.

DPBO: FYP er repræsenteret i Danske Psykiateres og Børne- og Ungdomspsykiateres Organisation med en observatør. DPBO er organiseret under Foreningen Af Speciallæger og varetager interesserne for specialister i Psykiatri og Børne- og Ungdomspsykiatri.

Psykiatrialliancen: PsykiatriAlliancen er et netværk af organisationer, der arbejder med eller omkring psykiatriområdet. 

Regionale uddannelsesråd: De lægelige videreuddannelsesråd arbejder med videreudvikling af den lægelige specialistuddannelse til Børne- og ungepsykiater og voksenpsykiater.

Regionale videreuddannelsesudvalg: Udvalgene i Øst, Nord og Syd varetager de regionale interesser for læger under uddannelse til børne- & ungdoms- og voksenpsykiatere.