FYP Seminaret 2016 havde temaet “Sex og Psykiatri”. Udover et stærkt fagligt program var seminaret en mulighed for at udbygge sit netværk blandt nuværende og kommende kollegaer på tværs af de to psykiatriske specialer.

Takket være støtte fra Psykiatri og Socialledelsen i Region Midtjylland, Region Hovedstaden, Region Sjælland og Region Syddanmark, havde 10 medicinstuderende mulighed for at deltage i seminaret.

FYP indførte i 2016, for første gang, FYP prisen som i DPS og BUP-DK blev uddelt til en speciallæge som har gjort en særlig indsats for at bedre uddannelsen for uddannelseslæger i de psykiatriske specialer. Til FYP seminaret blev den første FYP pris også uddelt til en yngre læge der i særlig grad har bidraget til et godt uddannelsesmiljø i blandt sine kollegaer.

Oplægsholdere til seminaret var:

Rikke Kildevæld Simonsen

Klinisk psykolog på Sexologisk Klinik, phd fra det medicinske fakultet i psykiatri om
transkøn. Har været på Sexologisk klinik i 16 år og tidligere ansat på BBH psykiatrisk afdeling. Arbejder medbåde almen sexologi, sædelighedskriminalitet og udredning af transkønnede.
Uddannet specialist og supervisor og psykoanalytiker fra Dansk Psykoanalytisk Selskab.
Catherine Wohler
Ansat i Hillerød, psykoterapeutisk afsnit siden 2012.  Efter hun blev speciallæge 2011 havde hun også enperiode i klinikken for traumatiserede flygtninge. Har altid interesseret sigfor traumatiserede, og har detsenest år sammen med Cæcilie Buhman og Bent Rosenbaum siddet i interessegruppen under
DPS forpsykotraumatologi, PTI. I Hillerød arbejder de med 2 grupper for mennesker udsat for seksuelle overgreb, tilgangen er eklektisk, men de anvender også SE metoder. Derudover har de også individuelle forløb
Signe Düring
Signe Düring, afd læge på sexologisk klinik.Tidligere arbejdet med tidlig skizofreni under PhD projekt, og i almen praksis,og løbende interesseret i seksualitet og psykisk lidelse.
To publikationer indenfor området: Den ene om seksuel dysfunktion hos første episode patienter og den anden om seksuel dysfunktion hos mænd der er blevet omskåret.
Lisbeth Hanne Hagenbøl
Er primært uddannet som praktiserende læge sidenhen speciallæge i Psykiatri samt i Børne og
ungdomspsykiatri og har været i BUP de sidste 17 år, hvor hun primært har været leder og kliniker.
Hun har det seneste år arbejdet med børn og unge med transidentitetsproblematikker.
Powerpoints fra årets seminar.

At arbejde med mennesker der har været udsat for seksuelle overgreb i barndommen Transkønnethed hos børn og unge Transkønnethed

Behandling på sexologisk klinikTranskønnethed Behandling på sexologisk klinik

Transkønnethed hos børn og unge