Efterskrift

Søvnforstyrrelser fylder rigtig meget for patienter i både børne- og ungdomspsykiatrien og voksenpsykiatrien og forstyrret søvn er et symptom på mange forskellige psykiatriske lidelser. Det til trods er det meget begrænset, hvor meget vi lærer om søvnforstyrrelser og behandling af disse under vores uddannelsesforløb. Derfor sætter FYP i år fokus på dette vigtige emne, og forsøger at belyse søvn og psykiatri fra så mange forskellige vinkler som muligt.

Seminaret endte med at have 131 deltagere. Det var første gang at et af vores seminarer havde over 100 deltagere og første gang vi havde to spor af oplægsholdere. Vi afholdt også en workshop om et uddannelseskatalog. Det er et vidensdelings tiltag, som kan bruges til at forbedre uddannelsesmiljøet på afdelinger i hele landet. Der vil komme løbende opdateringer om det.

Oplægsholdere

Professor Poul Jennum: “Den normale søvn, søvnfysiologi, søvnsygdomme og psykiatrisk komorbiditet”.

Professor Raben Rosenberg: “Søvn og psykisk sygdom”.

Lene Højmark, speciallæge i klinisk farmakologi: “Hypnotika og anden farmakologisk behandling af søvnforstyrrelser ved psykisk sygdom”. Hent slides.

Læge Anne Virring, ph.d : “Er ADHD en søvnsygdom?”.

Ole Vedfelt, psykoanalytiker: “Drømme: Personlig udvikling, traumer, psykiatri. Teori. Metode. Cases”.

Anna Xavier, postdoc: “The glymfatic system – the brain’s lymphatic system”.

Klaus Martiny, klinisk lektor: “Søvn og affektive lidelser – vågenterapi og lysterapi”. Hent slides.

Hinuga Sandahl, phd.stud.: “PTSD og søvn”. Hent slides.

Nicolai Lindloff Damgaard-Mørk, speciallæge i psykiatri: “Nonfarmakologisk håndtering af søvnbesvær”. Hent slides og hent bog om CBT og insomnia.

 

FYP Seminaret 2018 blev afholdt d. 2.-3. november på Tivoli Kongres Center i København, med overnatning på Wake Up lige rundt om hjørnet.

Programmet for seminaret 2018 kan hentes her.

Indkaldelsen til generalforsamlingen for 2018 kan ses her.