Kære alle FYP’ere:
Vi vil i bestyrelsen gerne dele med jer, hvordan vi arbejder på, at alle uddannelseslæger i psykiatrien kan få dækket deltagergebyret og få fri med løn til vores seminarer fremadrettet. Takket være jer fik vi en vigtig debat på sidste års generalforsamling og et mandat til arbejde for at fjerne forskellen. Kedelige historier – som at hvis man er ansat i regioner vest for Storebælt, eller hvis man er BUP’er og arbejder i RegionH, så har man ikke de samme muligheder som øvrige medlemmer til at få afdelingen til at dække vores seminar – skal være fortid.
Så vi skrev et brev, om at vi mener at alle uddannelseslæger skal have fuld dækning af seminaret, med opbakning fra BUP-DK og DPS til alle lægefaglige vicedirektører i psykiatrien og inviterede os selv med til et Lægedirektør Forums-møde. Dette møde fandt sted d. 2. februar, hvor Christian og undertegnede deltog. Alle vicedirektørerne udtrykte begejstring og stor velvilje i forhold til FYP og vores seminar. Samtidig var de ærgerlige over at høre om de store regionale forskelle i opbakningen til vores seminar. Det er dog afdelingerne der lokalt, i sidste ende, disponerer midler til kurser og lægger vagtplan. Det er dog ført til referat, at direktørerne ser med stor velvillighed på vores arrangementer og ligeledes vil de hjælpe med at formidle information om seminaret ud til afdelingerne via hovedpostkasserne. Sidstnævnte kom sig af, at Tina Gram fra Nord, udtrykte at de så gerne vil betale for deres yngre læger, men at så få søger og at informationen om vores aktiviteter ikke altid kommer op derop.
Så #TLDR-versionen er:
1) Vi opfordrer alle – når vi nærmer os seminaret – til at ansøge jeres arbejdssted om dækning af deltagergebyr + løndækning fra jeres arbejdsplads;
2) Hvis I får afvist dækning, så giv gerne os i bestyrelsen en tilbagemelding, så vi fremadrettet kan gå i dialog med vicedirektørerne;
3) Hjælp os med at sprede info om seminaret ud til kollegaer i HELE landet!
Og nu kan vi vist ikke trække den længere – ud på de sene aftentimer i weekenden kom årets tema til os =>
Vi glæder os sådan til at se jer alle;
Bedste hilsner
Jeres Bestyrelse

Tags:

Comments are closed