FYPs bestyrelse består af ni medlemmer. Medlemmerne af bestyrelsen vælges på generalforsamlingen, der finder sted i forbindelse med det årlige FYP-seminar i oktober/november. Medlemmerne af bestyrelsen vælges for 2 år af gangen. FYPs bestyrelse holder ca. 6 møder om året.

FYPs bestyrelse arbejder for at FYP medlemmernes interesser varetages bedst muligt. Derfor er vi blandt andet repræsenteret i videreuddannelsesudvalg, psykoterapiudvalg, ansættelsesudvalg til hoveduddannelsesstillinger og i samarbejdsforaer som Psykiatri Alliancen og DPBO. Derudover arbejder vi løbende for at sikre de bedste uddannelsesvilkår for uddannelseslæger i børne- og ungdomspsykiatri og for at sikre rekruttering til specialerne.

Det er også FYPs bestyrelse der står for at arrangerer det årlige FYP seminar og medlemmer fra bestyrelsen deltager i det europæiske samarbejde om at forbedre speciallægeuddannelserne i de to specialer på tværs af hele Europa.

Har du, som FYP medlem, emner som du mener FYP skal arbejde videre med eller gode forslag til fremtidige indsatsområder for FYP, så er du altid velkommen til at kontakte bestyrelsen på: yngrepsykiatere@gmail.com

Den nuværende bestyrelse (efter generalforsamling 2023) består af:

  • Cecilie Hutters – Forperson (Voksenpsykiatri, Region Hovedstaden)
  • Malene Toft – Næstforperson (Børne- og Ungdomspsykiatri, Region Hovedstaden)
  • Sophie Eriksen – Sekretær (Voksenpsykiatri, Region Hovedstaden)
  • Anne-Katrine DL – Kasserer (Voksenpsykiatri, Region Hovedstaden)
  • Christian Møller – Bestyrelsesmedlem (Voksenpsykiatri, Region Hovedstaden)
  • Kristine Bach Korsholm Knudsen – Bestyrelsesmedlem (Børne- og Ungdomspsykiatri, Region Hovedstaden)
  • Caroline Arnbjerg – Bestyrelsesmedlem (Voksenpsykiatri, Region Midt)
  • Frode Soderhjelm Dinkelspiel – Bestyrelsesmedlem (Voksenpsykiatri, Region Hovedstaden)
  • Daniel Rødbro Burmester – Bestyrelsesmedlem (Voksenpsykiatri, Region Hovedstaden)

Bestyrelsen 2023-2024

Cecilie Hutters

Forperson

Voksenpsykiatri

Region Hovedstaden

Malene Toft

Næstforperson

Børne- & Ungdomspsykiatri

Region Hovedstaden

Sophie Isabel Eriksen

Sekretær

Voksenpsykiatri

Region Hovedstaden

Anna Katrine Holm

Kasserer

Voksenpsykiatri

Region Hovedstaden

Christian Møller

Bestyrelsesmedlem

Voksenpsykiatri

Region Hovedstaden

Caroline Arnbjerg

Bestyrelsesmedlem

Voksenpsykiatri

Region Midt

Kristine Bach Korsholm Knudsen

Bestyrelsesmedlem

Børne- og Ungdomspsykiatri

Region Hovedstaden

Frode Sonderhjelm Dinkelspiel

Bestyrelsesmedlem

Voksenpsykiatri

Region Hovedstaden

Daniel Rødbro Burmester

Bestyrelsesmedlem (webmaster)

Voksenpsykiatri

Region Hovedstaden