Ansættelsesudvalg: FYP sidder med i ansættelsesudvalgene i de tre uddannelsesregioner. Ansættelsesudvalgene udvælger læger der skal ansættes i hoveduddannelse til Børne- og Ungepsykiatri og Psykiatri.

Dansk Psykiatrisk Selskab’s Psykoterapiudvalg: Udvalget for psykoterapuetiske behandlinger arbejder med at udbrede kendskab til forskellige terapiformer og deres anvendelse i behandlingen af patienter. Udvalget er også ansvarlig for rammerne for den psykoterapuetiske uddannelse, udarbejdelse af betænkning samt godkendelse af specialister og supervisorer.

DPBO: FYP er repræsenteret i Danske Psykiateres og Børne- og Ungdomspsykiateres Organisation med en observatør. DPBO er organiseret under Foreningen Af Speciallæger og varetager interesserne for specialister i Psykiatri og Børne- og Ungdomspsykiatri.

Psykiatrialliancen: PsykiatriAlliancen er et netværk af organisationer, der arbejder med eller omkring psykiatriområdet. 

Regionale uddannelsesråd: De lægelige videreuddannelsesråd arbejder med videreudvikling af den lægelige specialistuddannelse til Børne- og ungepsykiater og voksenpsykiater.

Regionale videreuddannelsesudvalg: Udvalgene i Øst, Nord og Syd varetager de regionale interesser for læger under uddannelse til børne- & ungdoms- og voksenpsykiatere.