Seminaret er det årlige højdepunkt for FYP’s medlemmer. Det har flere niveauer:
Fagligt har seminaret hvert år et tema; de sidste har været ”Misbrug – mellem to stole”, ”ADHD- undskyldning eller diagnose”, ”Psykopatologi”, ”Akut psykiatri”, ”Rekruttering til psykiatri”, ”Forskning i Børne- & Ungdom-psykiatri”, “Udbrændthed”, ”Psykose” mv.
Fagpolitisk afholdes generalforsamling, hvor vi debatterer årets begivenheder og medlemmerne kommer med input.

Socialt er seminaret et vigtigt sted at netværke med kommende og nuværende kollegaer. Vi prioriterer dette særligt højt og spiser lækker middag med tilhørende underholdning og sætter god tid af til at lære hinanden at kende på tværs af regionerne.