Vores forhåbning med denne del af hjemmesiden er, at det skal være en kilde til inspiration: inspiration til uddannelsestiltag, der har været forsøgt forskellige steder i landet, der kan afprøves på dit center eller i dit afsnit. Inspiration til gode lærebøger og podcasts indenfor forskellige aspekter af psykiatri. Men også til inspiration, der giver merviden, og der gør psykiatri så spændende – skønlitterære beskrivelser af psykisk sygdom der kan gøre os allesammen klogere.

Vi vil gerne, at denne side skal være af vores medlemmer og for vores medlemmer. Så hvis du har læst eller hørt eller set noget, der gav dig inspiration, skriv til kontakt@fypnet.dk

Her er vores top ti over forslag til at fremme uddannelse og arbejdsmiljø, som vi har sendt til regionerne:
FYPs top ti. 

Skønlitteratur

Skizofreni og psykoser

 • The Center Cannot Hold, Elyn Sacks:Elyn Sacks selvbiografiske fortælling og at bliver diagnosticeret med og herefter leve med skizofreni giver et glimrende indblik i psykopatologien ved denne sygdom.
 • I morgen var jeg altid en løve, Arnhild Laureng: Arnhild Laureng er psykolog og arbejde med patienter med skizofreni. Hun har dog også selv haft skizofreni. Hun bidrager med et unikt indblik i lidelsen set både fra behandleren og patientens side. 
 • Nat i april, Caroline Livingstone: Caroline deler i denne bog sin fortælling om at leve med en psykoselidelse, mødet med psykiatrien, diagnoser, medicin mm. 
 • Dobbeltgængeren, Fjodor Dostojevskij: En af de mindre kendte men mere letlæste bøger fra den store russiske mester. Den omhandler en bureaukrat der møder sin egen dobbeltgænger. Bogen er blevet fortolket på mange forskellige måder, men læser man den med en baggrund i psykiatrien, er det svært ikke at se de klare ligheder mellem protagonistens oplevelser og psykosen ved skizofreni.

Affektive lidelser

 • Darkness visible, William Styron: Forfatteren bag Sophies valg beskriver sin oplevelse af at have en depression samt hvordan han kom sig over lidelsen. 
 • The bell jar, Sylvia Plath: En semiautobiografisk fortælling om en kvinde der begynder at lide af psykisk lidelse. Der kan have været tale om bipolær sygdom eller unipolær depression. 
 • Min mor var besat, Peter Øvig Knudsen: Bogen skulle egentligt have omhandlet en undersøgelse af Peter Øvig’s egen opvækst hos en psykisk syg mor. Men under skrivearbejdet udvikler forfatteren selv en svær psykotisk depression. Et velskrevet bog om kvinders forhold på et særligt tidspunkt af Danmarkshistorien, om at vokse op med en psykisk syg mor og om selv at falde ned i depressionens mørke.
 • Alt må vige for natten, Delphine de Vigan: Bogen har mange ligheder med Peter Øvig Knudsen’s værk. Delphine’s egen mor havde bipolær affektiv sindslidelse og den anmelderroste forfatter dissekerer på fremragende vis sin egen families mørke fortid.

Personlighedsforstyrrelser

 • Hungerhjerte, Karen Fastrup: En autofiktiv fortælling om at leve med borderline diagnosen. 
 • Glaspigen, Karin Dyhr og Marianne Holmen: En dokumentarisk roman fra en kvinde  i et kvindesind i et psykisk grænseland. Glaspigen fik forrygende anmeldelser ved udgivelsen

Misbrug

 • Kalak, Kim Leine: Kim Leine fortæller selv om sit liv og arbejde som sygeplejerske i Grønland. Her beretter han også om sin kamp med misbrug af opioider. 

Fortællinger fra pårørende. 

 • Panodilpigen, Christine Jønck: Christine fortæller historien om hvordan det var at være mor for datteren Amalie der kæmpede med selvskade og selvmordshandlinger. 

Andet

 • Før jeg forsvinder, Kalanithi, Paul: En dybt bevægende erindringsbog af en ung neurokirurg, som står ansigt til ansigt med en terminal kræftdiagnose og prøver at finde svar på spørgsmålet: Hvad gør livet værd at leve, når døden pludselig banker på? 
 • At være dødelig Gawande, Atu: Medicinske fremskridt skubber hele tiden grænserne for overlevelse, og vi er blevet stadig mere løsrevet fra det faktum, at vi er dødelige. Denne bog handler om oplevelsen af dødelighed i dag. Om at blive gammel og dø.
 • Gøgereden, Ken Kesey: Bogen (og især den film der fulgte) har haft en stor, og nok også for stor, indvirken på kritikken af psykiatrien i eftertiden. Den er dog i sig selv også utroligt velskrevet bog og rummer nogle fine beskrivelser af psykopatologi.
 • Menneskeløget Kzradock, den vårfriske Methusalem, Louis Levy: En roman fra 1910 der omhandler alt fra hypnose, personlighedsspaltning og mennesket som løgvækst. Anbefalet af yngre læge Mads Deleuran.

Faglitteratur

 • Psykofarmakologi
  • Maudsley’s Prescribing Guidelines in Psychiatry: En essentiel lærebog og bog til daglig brug i klinikken om evidensbaseret administration af psykofarmaka. Bør være en del af alle psykiateres bibliotek. 
  • Stahl’s Essential Psychopharmacology, Stephen Stahl: I dette klassiske værk fortæller Stephen Stahl om principperne bag psykofamakologisk behandling. Bogen er fænomenal til at beskrive stoffernes virkningsmekanismer med mange gode illustrationer. 
  • Prescriber’s guide – Stahl’s Essential Psychopharmacology, Stephen Stahl: Denne bog beskriver brugen af de individuelle psykofarmaka. Herunder med gode “clinical pearls” der giver tips til hvordan stofferne bedst bruges i klinikken. I læsningen skal der tages højde for at bogen er skrevet til et amerikansk publikum, og at den måde vi bruger medikamenterne på i Europa kan variere herfra.
 • Psykopatologi og det diagnostiske interview
  • Klinisk Psykiatri, 3. udgave, Ole Mors, Per Kragt Sørensen, Josef Parnas (red): Den forgangne udgave af den klassiske danske lærebog rummer mange gode kapitler om psykopatologi både ved skizofrenispektrumtilstande, affektive lidelser, delir og personlighedsforstyrrelser. Kapitlet om skizofreni er en klassiker i dansk psykiatrisk litteratur. 
  • The Maudsley Reader in Phenomenological Psychiatry: En samling klassiske tekster om psykopatologi og fænomenologi der spænder over flere diagnostiske grupper. 
  • Sims’ Symptoms in the mind: En klassisk lærebog dedikeret til psykopatologi.
  • Fish’s Clinical Psychopathology: En klassisk lærebog der i over 50 år har vejledt psykopatologistuderende. 
  • The Psychiatric Interview for Differential Diagnosis, Lennart Jannson, Julie Nordgaard: Bogen er både en beskrivelse af det gode diagnostiske interview og en stor ressource for psykopatologi. Bogen er skrevet af danske forfattere men på engelsk. 
  • General Psychopathology, Karl Jaspers – Volume I og II: Et grundlæggende værk i den fænomenologiske skole i psykopatologi. 
  • Den begyndende skizofreni, Klaus Conrad: På en baggrund af 117 patienter beskriver psykiateren Klaus Conrad hvordan den begyndende skizofrene tilstand forandrer personens oplevelse af sig selv, verden og andre mennesker.  
 • Akut psykiatri
  • Akutte psykiatriske tilstande, Sigurd Benjaminsen: En bog om akutpsykiatri der både er koncis – “til kittellommen” og samtidigt utroligt velskrevet. 
 • Transkulturel psykiatri
  • Textbook of Cultural Psychiatry, 2. udgave, Dinesh Bhugra og Kamaldeep Bhui (red): At være psykiater i dagens multikulturelle Danmark er at være transkulturel psykiater. I denne bog får man en solid baggrundsviden om transkulturel psykiatri: Nok det mest bredt favnene emne man som læge kan stifte bekendtskab med.
 • Historie, filosofi, etik
  • Psykiatriens Grundland, Raben Rosenberg: Professor Raben Rosenberg giver i denne bog en indførelse i og en analyse af psykiatriens historie og trækker en linje til den moderne psykiatris udfordringer. 
  • Our necessary shadow, Tom Burns: I denne ambitiøse og anbefalelsesværdige bog giver professor Tom Burns en beskrivelse af psykiatriens udvikling gennem tiderne og specialets styrker og svagheder. 
  • Det hvide snit, Jesper Vaczy Kragh: I denne bog beskrives brugen af det hvide snit og dansk psykiatri i perioden 1922-1983.
  • Den klassiske psykiatri’s historie, Per Vestergaard: Tidligere overlæge og professor Per Vestergaard fortæller om hvordan lægen Harald Selmer grundlagde et nationalt og tidssvarende “sindssygevæsen” i Danmark. Per Vestergaard har også skrevet bøgerne ‘Den moderne psykiatris historie’ og ‘Den ustyrlige psykiatri’. 
  • Det diagnosticerede liv Brinkmann Svend et al: Afvigelser fra et stadigt snævrere normalområde bestemmes gennem diagnosticering og kræver medicinsk eller psykoterapeutisk behandling. Spørgsmålet er, om denne udvikling hjælper os, eller om den rent faktisk gør os mere sårbare og dårligere rustet til at klare de opgaver, som et moderne arbejds- og familieliv stiller os. ‘Det diagnosticerede liv’ stiller skarpt på disse tendenser og undersøger gennem kritiske analyser perspektiverne i den aktuelle udvikling.

Film

 • Psykosia, 2019: Omhandler selvmordsforskeren Viktoria der bliver inviteret til at behandle den selvmordstruede patient Jenny. En utrolig flot og meget sanselig film. Anbefalet af yngre læge Mads Deleuran.

Podcast 

Onlinekurser, videoer og dokumentarer