Fedt du viser interesse :-)

Et medlemskab af enten dansk psykiatrisk selskab eller børne- og ungdomspsykiatrisk selskab indebærer automatisk medlemskab af foreningen af yngre psykiatere. Dette foregår via lægeforeningens hjemmeside: Lægeforeningen – dit lægefaglige fællesskab (laeger.dk)